ArcGIS REST Services Directory Login | Get Token
JSON

Legend (2019/paallysteidenkunto2019_v2)

Hyvä tai erittäin hyvä (1)
Hyvä tai erittäin hyvä (3)
Hyvä tai erittäin hyvä (5)