ArcGIS REST Services Directory Login | Get Token
JSON

Legend (2019/Verkkoselostus_rata_2020)

Rataverkko (0)
Rataluokka päällysrakenne (1)
A, esim. K30, puu, sora / A, for example tree, gravel
B1, esim. K43, puu, sora / B1, for example tree, gravel
B2, esim. K43, puu, sepeli / B2, for example tree, ballast
C1, esim. 54E1, puu, sepeli / C1, for example tree, ballast
C2, esim. 54E1, betoni, sepeli / C2, for example concrete, ballast
D, esim. 60E1, betoni, sepeli / D, for example 60E1, concrete, ballast
Rataluokka tavaraliikenne (2)
F2 22,5t tai yli / eller över / or over
F3 20t
Rataluokka matkustajaliikenne (3)
P2
P4
P5
Kuormituskapasiteetti (4)
C4-20t-8,0t/m
D4-22,5t-8,0t/m
E4-25t-8,0t/m
Liikennöinti (5)
Henkilö / Person / Passenger
Henkilö + Tavara / Blandat / Mixed
Tavara / Gods / Freight
Museo / Museum
Suljettu / Stängd / Closed
Suojastus (6)
Kyllä / Yes
Ei / No
Kauko-ohjaus (7)
Kyllä / Yes
Ei / No
Sähköistys (8)
Kyllä / Yes
Ei / No
Osittain / Partially
Radio ohjaus (9)
Kyllä / Yes
Ei / No
Junien kulunvalvonta (10)
Kyllä / Yes
Ei / No
Ten luokka (11)
Comprehensive
Core
Off-TEN
Raiteisuus (12)
1
2
3
4