Ajantasainen kelirikkotieto tarjolla Fintrafficin Liikennetilanne-palvelussa
Liikennetilanne
(valitse "Painorajoitukset")